รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จำนวน 7 อัตรา
- โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 1 อัตรา 
<<<อ่านเพิ่มเติม>>>