ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

- ประกาศศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

- เอกสารแนบ 1 (รายละเอียดการสอบ)

- เอกสารแนบ 2 (แผนที่สนามสอบ)

**เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ