ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน <<อ่านเพิ่มเติม>>
 
**เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ