ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน <<อ่านเพิ่มเติม>>