ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (4 กรกฎาคม 2560) 05 July 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 81
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ครุภัณฑ์การเกษตรเกษตร) 05 July 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 45
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 22 June 2017 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 84
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลองและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพ 18 November 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 128
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "ครุภัณฑ์สำนักงาน" 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 73
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 67
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา"ครุภัณฑ์การเกษตร" 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 79
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 94
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง ปี 2555 - 2556 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 94
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง" 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 266