ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา"ครุภัณฑ์การเกษตร" 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 172
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 178
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง ปี 2555 - 2556 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 208
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง" 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 332
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 115
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 125
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 339
ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2557 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 187
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2557 28 August 2016 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 110