:: Link หน่วยงานอื่น :::: ประชาสัมพันธ์ ::

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:: หน้าหลัก ::

Free Website Counter

 

เริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป..
 

29 ม.ค.54
ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ...

28 ม.ค.54
สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว...
28 ม.ค.54
งานเกษตรอีสานประจำปี 2554...

17 ม.ค.54
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ...


 
 

15-09-53   การตรวจวินิจฉัยโรคไหม้ข้าว ... 

23-02-53   แมลง-สัตว์ศัตรูข้าว ...

12-01-53   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว...

19-06-52   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว...

12-05-52   การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว ...


 

08-04-54   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ...

14-02-54   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

14-07-53   การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ...

13-07-53   การรณรงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัยในเคหะสถานและสถานประกอบการ...

 

 


 

:: ศูนย์วิจัยข้าว ::
กระบี่ | คลองหลวง | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | ชุมแพ | เชียงราย | เชียงใหม่ | นครราชสีมา |นครศรีธรรมราช | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | ปัตตานี | พระนครศรีอยุธยา | พัทลุง | พิษณุโลก | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | ราชบุรี | ลพบุรี | สกลนคร | สะเมิง | สุพรรณบุรี | สุรินทร์ | หนองคาย | อุดรธานี | อุบลราชธานี

:: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ::
กาฬสินธุ์ | กำแพงเพชร | ขอนแก่น | ชลบุรี | ชัยนาท | เชียงใหม่ | นครราชสีมา | นครสวรรค์ | ปัตตานี | พะเยา | พัทลุง | พิษณุโลก | แพร่ | ร้อยเอ็ด | ราชบุรี | ลพบุรี | ลำปาง | สกลนคร | สุโขทัย | สุราษฎร์ธานี | สุรินทร์ | อุดรธานี | อุบลราชธานี

:: กรมการข้าว ::
กรมการข้าว | สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว | สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว | สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว | สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว | สำนักบริหารกลาง | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อีเมล์กรมการข้าว | สหกรณ์ฯ กสก | อีเมล์ กสก | gfmis web report | ธนาคารกรุงไทย | กรมบัญชีกลาง| กบข. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ | โครงการลดใช้พลังงาน | อบรม กพ. ออนไลน์ | ระบบข้อมูลคลีนิกเกษตร

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 218 หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000. โทร. 0-4324-1740 Fax. 0-4324-1740
E-mail : kkn_rrc@ricethailand.go.th , kkn_rrc@brrd.in.th