ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ร่วมให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมการข้าว ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-09-26 09:32:37

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2566

วางแผนดำเนินการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-09-18 09:58:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ติดตามความก้าวผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว งานผลิตเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-09-04 09:21:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน (Press Tour)

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-09-04 09:19:03

อ่านต่อ...

ราคากลาง

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:28:19    256     9 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร" (22 มิ.ย.60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:26:11    242     2 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร"

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:24:48    228     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-09-07 09:00:50    12     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-08-08 11:10:59    15     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2566

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-07-10 09:00:47    19     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2566

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-06-07 13:46:20    17     2 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2566

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-05-08 14:38:12    22     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2566

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2023-04-07 09:41:44    25     1 

สื่อรูปภาพประชาสัมพันธ์


การสื่อสารและแอพพลิเคชัน