ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง ปี 2563
  •   2022-03-10 09:42:32    243     39

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นมีคความประสงค์จะขายทอดตลาดข้าวเปลือก
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลองและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563 จำนวน 4,390 กิโลกรัม


  • bytes