ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน


    ติดตามความก้าวผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว งานผลิตเมล็ดพันธุ์

   

วันที่ 2 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ เพื่อติดตามความก้าวผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว งานผลิตเมล็ดพันธุ์ และงานนโยบายของกรมการข้าว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินนโยบายของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น