ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ ปี 2565
  •   2023-09-15 08:27:53    144     52

รายละเอียดรายการตามเอกสารแนบ
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ ปี 2565


  • bytes