กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2566


    วางแผนดำเนินการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

   

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดประชุมหารือ วางแผนดำเนินการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2566 ร่วมกับ นางดวงจันทร์ แคลนกระโทก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 22 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรอำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม