ยกเลิกประกาศจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้าง ปี 2563/2564
  •   2021-06-16 10:22:36    333     9

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมิน
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว ปีการผลิต 2563/2564 โดยวิธีคัดเลือก


  • bytes