งบทดลองเบิกจ่าย


รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-09-06 09:51:14    15     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-08-09 10:42:47    23     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-07-07 10:04:40    27     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:41:11    36     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:39:07    27     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:37:05    30     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:36:01    21     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:33:04    19     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:29:57    16     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:24:45    16     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:23:29    19     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:20:49    15     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:19:30    20     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 09:53:30    19     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 09:49:18    17     0