งบทดลองเบิกจ่าย


รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-05-09 13:34:50    5     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-04-08 14:15:34    16     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-03-10 09:57:59    25     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-02-15 08:45:50    28     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-01-11 10:52:10    34     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-12-09 10:03:52    52     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-11-08 15:39:39    44     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-10-14 14:38:06    63     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-09-06 09:51:14    89     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-08-09 10:42:47    92     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-07-07 10:04:40    106     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:41:11    99     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:39:07    86     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:37:05    85     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:36:01    67     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:33:04    64     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:29:57    51     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:24:45    54     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:23:29    59     0