งบทดลองเบิกจ่าย


รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-11-11 09:53:59    9     2 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-10-10 10:33:42    11     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-09-13 08:28:25    18     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-08-22 09:30:06    16     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-07-06 13:26:59    20     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-06-10 13:14:36    27     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-05-09 13:34:50    35     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-04-08 14:15:34    43     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-03-10 09:57:59    52     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-02-15 08:45:50    58     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-01-11 10:52:10    63     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-12-09 10:03:52    79     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-11-08 15:39:39    68     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-10-14 14:38:06    87     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-09-06 09:51:14    116     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-08-09 10:42:47    115     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-07-07 10:04:40    131     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:41:11    128     0