กิจกรรมศูนย์


ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

เข้าประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-23 13:03:05

อ่านต่อ...

วันข้าวและชาวนา ของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

กิจกรรมรณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-23 13:01:19

อ่านต่อ...

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ อินทรีย์ต่อเนื่อง (T3+)

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-17 09:16:47

อ่านต่อ...

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-09 13:56:45

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2565

สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-04-25 13:40:53

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมรดน้ำ และขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2565

ร่วมกิจจกรรมรดน้ำ และขอพรจากท่านอธิบดีกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-04-08 13:43:57

อ่านต่อ...

กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน”

ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น​ จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-03-31 13:49:23

อ่านต่อ...

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-03-31 09:44:29

อ่านต่อ...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ไตรมาสที่ 2

ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-03-24 14:38:42

อ่านต่อ...

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-03-24 13:53:17

อ่านต่อ...

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2564

การรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2564 (T3)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-03-23 09:40:03

อ่านต่อ...

การประชุมหน่วยงานภาคีผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-03-23 09:27:28

อ่านต่อ...