ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

เข้าประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-23 13:03:05

อ่านต่อ...
Sample project image

วันข้าวและชาวนา ของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

กิจกรรมรณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-23 13:01:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ อินทรีย์ต่อเนื่อง (T3+)

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-17 09:16:47

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-05-09 13:56:45

อ่านต่อ...

ราคากลาง

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:28:19    129     3 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร" (22 มิ.ย.60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:26:11    130     1 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร"

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:24:48    120     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-05-09 13:34:50    5     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-04-08 14:15:34    16     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-03-10 09:57:59    25     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-02-15 08:45:50    28     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-01-11 10:52:10    34     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-12-09 10:03:52    52     1 

แนะนำพันธุ์ข้าวที่ได้รับรองพันธุ์ข้าว ปี 2564


การสื่อสารและแอพพลิเคชัน