ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2565

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการในการคัดเลือกการประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-09-28 13:48:16

อ่านต่อ...
Sample project image

สาธิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ กิจกรรมต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ ชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์

เมื่อวันที่ 15 - 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-09-21 14:05:52

อ่านต่อ...
Sample project image

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าว​

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-09-13 11:02:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ส่งมอบครุภัณฑ์ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

เข้าร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ (แบบยืม) ประกอบด้วย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-09-13 11:00:28

อ่านต่อ...

ราคากลาง

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:28:19    36     0 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร" (22 มิ.ย.60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:26:11    35     0 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร"

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:24:48    36     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-09-06 09:51:14    15     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-08-09 10:42:47    23     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-07-07 10:04:40    27     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:41:11    36     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:39:07    27     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-24 10:37:05    30     0 

การสื่อสารและแอพพลิเคชัน