ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมการข้าว

ร่วมให้การต้อนรับและเป็นคณะติดตาม นายชาตรี บุญนาค

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-12-03 14:03:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมชี้แจงผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

จัดประชุมชี้แจงผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-12-01 11:10:59

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-11-19 10:15:08

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ICS

ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2021-11-18 15:07:53

อ่านต่อ...

ราคากลาง

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:28:19    67     1 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร" (22 มิ.ย.60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:26:11    66     0 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร"

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:24:48    64     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-11-08 15:39:39    9     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-10-14 14:38:06    23     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-09-06 09:51:14    49     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-08-09 10:42:47    52     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-07-07 10:04:40    55     1 

แนะนำพันธุ์ข้าวที่ได้รับรองพันธุ์ข้าว ปี 2564


การสื่อสารและแอพพลิเคชัน