ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-28 10:42:54

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-23 09:38:13

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว​ และเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-23 09:36:32

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว กข12 ข้าวเหนียวอายุเบา เมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน"

ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-11-18 14:22:53

อ่านต่อ...

ราคากลาง

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:28:19    179     4 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร" (22 มิ.ย.60)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:26:11    175     2 

ราคากลาง "ครุภัณฑ์การเกษตร"

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2021-06-16 10:24:48    162     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-11-11 09:53:59    9     2 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-10-10 10:33:42    11     1 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-09-13 08:28:25    18     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-08-22 09:30:06    16     0 

รายงานงบทดลองรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น   2022-07-06 13:26:59    20     1 

การสื่อสารและแอพพลิเคชัน