กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน”


    ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น​ จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว

   

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายสรยุทธ​ ทรงอาจ​ เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น​ จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว​ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องแหนแดงและการใช้แหนแดงในนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน”
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมให้บริการประชาชนในรูปแบบคลินิกเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ณ บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (พื้นที่แปลงเกษตร นายสงกรานต์ ปานกลาง)