ร่วมกิจกรรมรดน้ำ และขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2565


    ร่วมกิจจกรรมรดน้ำ และขอพรจากท่านอธิบดีกรมการข้าว

   

วันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายศรีเทพ พุ่มเรียบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกิจจกรรมรดน้ำ และขอพรจากท่านอธิบดีกรมการข้าว ที่ปรึกษากรมการข้าว และรองอธิบดีกรมการข้าว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร