ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2565


    สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

   

วันที่ 22 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น