ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง ปี 2558
  •   2021-06-08 10:32:29    133     2

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลองและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์


  • 1350998 bytes