ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ปี 2563
  •   2021-06-16 10:40:47    149     6

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ปี 2563


  • bytes