คลินิกเกษตรเคลื่อนที่


    ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าว​

    ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสรยุทธ ทรงอาจ เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าว​ กข69​ และ กข83 ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม